Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

Strona główna

   

 

 

    Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry!
    Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!
    Musicie być mocni mocą wiary!
    Musicie być wierni!
    Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.
    Musicie być mocni mocą nadziei,
    która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!
    Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...
    Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...

                                                                                              Św. Jan Paweł II

 

Słowa, które padły podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku, są tak aktualne
w naszej obecnej sytuacji. Odpowiadając na to etyczne wezwanie każdy z nas może sprawić, że Jan Paweł II będzie wciąż żywy w nas i poprzez nasze codzienne działania. Dziś ta moc miłości może się wyrazić poprzez odpowiedzialność i solidarność w ramach różnych inicjatyw związanych ze wzajemną troską w czasie epidemii. Jak będę umiał przekuć papieskie wezwanie w codzienność?

Nie możemy być fizycznie wszyscy razem podczas obchodów 100 rocznicy urodzin naszego Patrona, ale możemy się zjednoczyć przez udział w wydarzeniach transmitowanych przez środki masowego przekazu. Przez modlitwę, chwilę zatrzymania i refleksji możemy być ze sobą w duchowej łączności.

 

 

 

 

Dzisiaj na tablicy

Od dnia 17 maja obowiązuje nauczanie hybrydowe, więc część klas jest w szkole na nauczaniu stacjonarnym, część w domu na nauczaniu zdalnym. Harmonogram nauczania od 17 maja w tabelce poniżej.  Klasy  wpisane do tabelki w poszczególnych dniach są w szkole na nauczaniu stacjonarnym.

Dni 25, 26, 27 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas I- VII. Są to dni egzaminu dla klasy VIII.

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

17 maj

18 maj

19 maj

20 maj

21 maj

24 maj

25 maj

26 maj

27 maj

28 maj

gimnazjum

sala nr 4

VIII

VIII

VIII

VIIa

VIIa

VIII

x

x

x

VIIa

gimnazjum

sala nr 2

VIIb

VIIb

VIIb

VIIb

VIII

VIIa

x

x

x

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szkoła  podstawowa

sala nr 2

IV

IV

IV

VI

VI

VI

x

x

x

IV

Aktualności